Koostöö Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga


Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu üheks eesmärgiks ja suureks
südameasjaks on toetada vähihaigeid lapsi ja nende vanemaid haigusega
toimetulekul, pakkudes neile vaimset tuge ja nõu uues keerulises olukorras lahenduste leidmiseks.

Liit tegeleb pidevalt sellega, et haigetele oleksid riiklikult rahastatavad võimalused vaimse tervise teenuste kasutamiseks võimalikult hästi ja õigeaegselt kättesaadavad.

Paraku tuleb aga reaalsuses ette olukordi, mil psühholoogile vm vaimse tervise spetsialistile aja saamine võib võtta mitu kuud. See ei ole alati lahendus, sest kriisiolukorras inimene vajab tuge võimalikult kiiresti. Selleks, et pered saaksid kõige keerulisematel hetkedel psühholoogilist tuge senisest kiiremini, alustasime omavahelist koostööd. Koostöö raames püüame võimaldada psühholoogilisi tugiteenuseid peredele hetkel, mil neil seda kõige rohkem vaja on. 

Minu Tasakaalus töötavad psühholoogid, eripedagoogid, pereterapeudid jt spetsialistid, kes on saanud eriväljaõppe vähihaigete toetamiseks ning teavad, mida see keeruline haigus lapsele ja tema lähedastele kaasa toob.

Oleme väga tänulikud usalduse eest!