MTÜ Minu Tasakaal on sotsiaalne ettevõte, mis alustas tegevust 2009. aastal.

MTÜ Minu Tasakaal missiooniks on pakkuda Eesti inimestele psühholoogilist tuge loovteraapiate, nõustamise ja koolitamise abil, et nad saaksid elada võimalikult täisväärtuslikku ja tasakaalukat elu.

MTÜ Minu Tasakaal visiooniks on olla aastaks 2020 tunnustatud ja usaldusväärseks teenusepakkujaks pikaajalistele haigetele ja nende lähedastele loovteraapiate, nõustamise jm nende emotsionaalset heaolu toetavate tegevuste alal. Inimeste elukvaliteedi parandamise nimel teeme koostööd patsientideühenduste ja ka teiste meditsiini- ja psühholoogiaala professionaalidega nii Eestist kui väljastpoolt Eestit. Arendame teenuseid klientide vajadustest lähtuvalt. Meil on teraapia- ja koolituskeskus, kus on haigetele/lähedastele teenuste pakkumiseks kohandatud ruumid.

Väärtustame hoolivust, loovust, professionaalsust, personaalset lähenemist, koostööd.