01.05. 2015 – 31.05. 2016 projekt MTÜ Minu Tasakaal arenguvõimekuse suurendamine läbi omateenuste/toodete väljatöötamise ning finants- ja juhtimisvõimekuse parandamise. Projekti raames toetab KÜSK ühingut 
11 961,60 euroga.


Selle projekti raames on meil tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile võimalus kasvada ja areneda, et tulevikus aidata veelgi tõhusamalt ja veelgi suuremal arvul inimestel enda hingelis-vaimse tervise eest hoolt kanda.

Käesoleva aasta jooksul on meil plaan välja arendada uusi kliendikeskseid omateenuseid/-tooteid ning parendada MTÜ eestvedajate finantsplaneerimis- ning juhtimisvõimekust. Ühingu arendamisel mängib olulist rolli ka meeskond ning omavaheline koostöövõime – plaan on õppida ühiselt efektiivsemalt tegutsema ning koostööd tegema.

Projekti peamised tegevused:
1. Professionaalse mentori juhendamisel ja teenusedisaini tööriistu kasutades töötame välja MTÜ teenuse-/tootepaketid.
2. Koolitame eestvedajaid finantsplaneerimises ja kaasavas juhtimises.
3. Õpime paremini meeskonnana tegutsema.
4. Teeme valmis plaanid, kuidas oma teenuseid ja tooteid paremini turundada ja müüa. Kaasame ka müügiinimese.

Usume, et projekti tulemusena paraneb oluliselt MTÜ võimekus tegutseda projektitoetustest sõltumatult ja jätkusuutlikult. Soovime suunata senisest suuremal määral suunata nii inim- kui finantsressursse oma põhisihtrühma (kroonilised haiged, lähedased) aitamiseks ning valdkonnapõhise ennetustöö tegemiseks.

Lähem info: projekti juht Helen Kiis info.tasakaal@gmail.com, 53 480 777.