Psühholoogiline nõustamine töötutele

MTÜ Minu Tasakaal on koostööpartneriks Eesti Töötukassale, et pakkuda tööotsijatele hingelist tuge. Jätkame nõustamisteenuse osutamisega ka 2015. aastal.

Töö kaotus võib tekitada väga erinevaid tundeid, mis segavad Teil keskendumist uue töö leidmisele. Meeleolu võib väga kiiresti vahelduda. Ebakindlus tuleviku ees võib kergesti tekitada ärevust ja külvata paanikat. On täiesti normaalne, et pärast töö kaotamist või koondamisteate kättesaamist sellised emotsioonid tekivad. Oluline on neid mitte eirata, vaid nendega tegelda.

Mõnikord on raske ise niisugusest olukorrast välja tulla ja sageli ei oska ka sõbrad ja lähedased aidata. Sellisel juhul tasub pöörduda psühholoogi poole.   Tavaliselt pöördutakse psühholoogi poole näiteks niisugustel põhjustel:
  • Teile tundub, et olukord on lootusetu;
  • Te tunnete tihti ärevust ja/või masendust;
  • Teil on raskusi uinumisel;
  • Teil on tekkinud söömishäired;
  • Teie meeleolu kõigub oluliselt rohkem, kui varem;
  • Te olete ebakindel oma võimetes ja oskustes;
  • Te soovite ennast analüüsida, et teada saada oma tugevusi ja arengukohti;
  • Teil on raske elus edasi liikuda ja otsuseid vastu võtta;
  • Teile tundub, et kõik kuhjub üle pea ja ei tea, kuidas edasi minna.

Kindlasti võib olla teisigi põhjuseid ja olukordi, mille puhul tunnete, et tahate, et keegi teid ära kuulaks ja asjatundlikku toetust pakuks.

Kuidas psühholoog Teid aidata saab? Psühholoog aitab Teil probleeme arutada ja analüüsida. Ta on Teie jaoks neutraalne inimene ja oskab probleeme värske pilguga hinnata. Psühholoog oskab näha ja esile tuua Teie ette kerkinud küsimuste uusi vaatenurki ja nüansse. Koostöös psühholoogiga saate tekkinud raskusi analüüsida ning koostada tegevusplaani edaspidiste sammude kohta. Kindlasti ei lahenda psühholoog Teie probleemi ära. Tema töö on Teid kuulata, mõista ning aidata leida situatsiooni neid külgi, mida Te ise varem ei märganud. Psühholoog aitab Teid lahenduste leidmisel ja toetab nende elluviimisel.
 
Kuidas psühholoogi juurde saab? Meie psühholoogi juurde on võimalik pöörduda registreeritud töötutel ning koondamisteate saanud tööotsijatel. Soovist psühholoogi vastuvõtule minna rääkige oma konsultandile, kes seejärel Teid psühholoogi juurde suunab.

MTÜ Minu Tasakaal juures pakuvad töötutele hingeabi psühholoogid Ene Pill, Evelin Tael ja Imbi Mihhailov.