LOOVTERAAPIA

Meie terapeudid on toeks, kui laps vajab:

  • rohkem elurõõmu

  • eneseleidmist ja selgust

  • tervendavate potentsiaalide vallandamist

  • toimetulekut haigusega

Loovteraapiad on inimese seesmistele ressursside avamisele orienteeritud psühhoteraapia liik. Loovteraapiates – muusika-, kunsti-, tantsu ja liikumisteraapias - on kesksel kohal loovteraapiliste kogemuste sidumine igapäevaeluga. Need tegevused on jõukohased kõigile – mingeid eelnevaid muusikalisi ega kunstilisi oskusi või teadmisi pole vaja. Hingeline tasakaal ja vaimne heaolu avaldavad positiivset mõju ka inimese füüsilis-sotsiaalsele heaolule. Loovteraapiad  võivad olla tõhusaks täienduseks ka meditsiinilisele ravile.

Loovteraapia eesmärgiks on laialdane sisemiste ressursside aktiveerimine ja inimese eneseregulatsiooni edendamine vaimsel, hingelisel, kehalisel ja sotsiaalsel tasandil. Loovteraapiad toetavad iseseisvust ja individuaalseid arenemisprotsesse. Kõik loovteraapilised tegevused kohandatakse vastavalt kliendi vajadustele, võimetele ja oskustele.

Vastuvõtt toimub Tallinnas, Toompuiestee 10, tuba 207

Töökeelteks on eesti, vene ja inglise keel.

Ühe seansi pikkus ja hind on kokkuleppelised ning sõltuvad valitud tegevustest.  

Vastuvõtule tulemiseks võta ühendust: info.tasakaal@gmail.com või telefonil 534 80 777 (tööpäeviti 9-18)

Iga loovteraapia korraga toetate kroonilisi haigeid või nende lähedasi.Teenuste kasutamise üldtingimused