Koolitused ettevõtetele

Pakume teie kollektiivile võimalust ühiselt aega maha võtta, et mänguliselt, loovtegevuste kaudu enda seest rõõmu ja tegutsemisindu leida.
Pakume üksteise tundmaõppimist teises keskkonnas ja uudsetest vaatenurkadest.
Siit saate meeskonnale uut energiat ja motivatsiooni, et tööalaselt tõhusamalt toimetada.
Siit saate ka inspiratsiooni ja innovaatilisi ideid oma ettevõtte tegevuse edendamiseks.

Teie kasu:
 • Rutiinist välja saamine
 • Loovuse, spontaansuse arendamine
 • Parem eneseväljendus
 • Värskem koostöövaim
 • Uus energia
 • Mänguliselt turgutatud meeskonnatöö
 • Sisemiselt tasakaalukamad kaastöötajad

Kus saame teile abiks olla:

 • Koosolekud
 • Suvepäevad
 • Koolitused
 • Kliendiüritused
 • Jm.

Kestvus kokkuleppel:
näiteks 2-3 tundi tööpäeva lõpul või terve päev (8 tundi)

NÄIDISPAKETID:

1) Turgutav Tasakaalupäev (meeskonnakeskne)

Saate nii muusika, kunstiliste väljendusvahendite, kui liikumise kaudu end meeskonnas uutmoodi kogeda ja väljendada. See aitab loovust arendada ja uut energiat saada. Õpite ka oma isiklikke energiaallikaid tundma ja igapäevaelus rakendama.
2) Lõõgastav Tasakaalupäev (indiviidikeskne)
See on ennekõike läbipõlemise ennetamiseks –tutvustame lõdvestumistehnikaid, õpite pingeid leevendama, jõudu koguma ning harjutate võtteid, kuidas ennast ise stressi-rikastes olukordades maandada. Kõige selle läbi paranevad ka suhtlemisoskused ja keskendumisvõime.
Positiivne emotsionaalne laeng garanteeritud!

Maksumus:
Hind kokkuleppel.
Hinna määravad: grupi suurus, toimumiskoht ja –aeg, kohvipausid, materjalid, võimalik transpordikulu.
Orienteeruvalt: kuni 10 in. grupi puhul ühe osaleja tasu 25.-eurot/tund.
Gruppide arv ei ole piiratud (samaaegselt võime nt 50 osalejale teha 4 gruppi jm variandid).

Võtke ühendust: info.tasakaal@gmail.com