MTÜ Minu Tasakaal on 2015. aasta pühendanud oma tegevusvõimekuse suurendamisele ja teenuste arendamisele. Üheks ajendiks sellele oli MTÜ osalemine SEV arenguprogrammis, kus me muuhulgas analüüsisime põhjalikult MTÜ arenguvajadusi. Nüüd olemegi saanud rahastust kahele selleteemalisele suuremale projektile. Aprillis alustame AEFi Vabaühenduste Fondi toetusel projekti venekeelsele sihtrühmale vajalike ja sobivate teenuste välja arendamiseks ning loome ühtlasi ka eeldused aktiivseks kommunikatsioonitegevuseks. Maikuus lükkame KÜSKi toetuse abil hoo sisse projektile, millega suurendame MTÜ arenguvõimekust (omateenuste/-toodete väljatöötamine ning finants- ja juhtimisvõimekuse parandamine). Mõlema projekti ühisteks suurteks eesmärkideks on MTÜ tegevuse laiendamine, professionaliseerimine, kvaliteedi tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine.

1. VÜF projekt aprill-detsember 2015: MTÜ teenuste arendamine ja kommunikatsioon venekeelsele sihtrühmale. Loe lähemalt siit.

2. KÜSK projekt mai 2015 - mai 2016 : MTÜ arenguvõimekuse suurendamine läbi omateenuste/toodete väljatöötamise ning finants- ja juhtimisvõimekuse parandamise. Loe lähemalt siit.