Kas tunned, et hinges kripeldab midagi, et mured murjendavad sind, et elurõõmu on väheks jäänud? Kas tunned, et ei oska kõike seda, mis su hinges toimub sõnadesse panna?
Siin võivad sind aidata loovteraapiad.
Loovteraapiad on üks psühhoteraapia liik, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loomingulisi vahendeid ja kunstimeediaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapiates kasutatakse erinevaid mittesõnalisi vahendeid, et pakkuda kliendile turvalist võimalust oma probleemide teadvustamisel ja nende lahendamisel, emotsioonide väljendamisel ning individuaalsete sisemiste ressursside leidmisel ja rakendamisel. Kõik loovteraapilised tegevused kohandatakse vastavalt kliendi vajadustele, võimetele ja oskustele. Need tegevused on jõukohased kõigile – mingeid eelnevaid muusikalisi ega kunstilisi oskusi-teadmisi pole vaja.

Loovteraapiad on ressurssidele orienteeritud ja lähtuvad salutogeneetilisest lähenemisest. Eesmärgiks on laialdane sisemiste ressursside aktiveerimine ja inimese eneseregulatsiooni edendamine vaimsel, hingelisel, kehalisel ja sotsiaalsel tasandil. Loovteraapiad toetavad iseseisvust ja individuaalseid arenemisprotsesse. Loovteraapiates on kesksel kohal loovteraapiliste kogemuste sidumine igapäevaeluga.

Meie poolt kroonilistele haigetele ja nende lähedastele pakutavate loovteraapiliste teenuste eesmärgiks ei ole niisiis mitte haiguste ravi, vaid me aitame loovteraapia protsesside kaudu kaasa enesevõimestamisele ja tervendavate potentsiaalide vallandumisele ning toimele. Hingelis-vaimselt staabiilsem positiivne heaolu avaldab positiivset mõju ka inimese füüsilis-sotsiaalsele heaolule. Seega võivad loovteraapiad olla tõhusaks täienduseks meditsiinilisele ravile.

Pakume loovteraapia teenuseid:

muusikateraapia, kunstiteraapia, tantsu- ja liikumisteraapia