Depressiooniga kaasneb sageli liigesehaigus

Depressiooni all kannataval inimesel on suurenenud risk haigestuda kehalistesse haigustesse, eriti aga liigesehaigustesse nagu artroos ja artriit. Sellisele tulemusele jõudsid Baseli ülikooli (Šveits) ja Bochumi ülikooli (Saksamaa) teadlased, kelle uurimusartikkel ilmus ajakirjas Frontiers in Publich Health. Uurimuses analüüsiti ca 14.300 Šveitsi elaniku andmeid. Loe edasi...
Depressioon on üks keerulisemaid terviseprobleeme ja selle all kannatab maailmas umbes 350 miljonit inimest. Ka Eestis põeb Eesti Terviseuuringu andmetel igal ajahetkel depressiooni 5-6% rahvastikust ehk vähemalt 65 000 inimest. Eri maades on uuringud näidanud, et depressiooniga võib kaasneda risk haigestuda mitmesugustesse kehalistesse haigustesse. Siiani ei olnud aga Šveitsis (kui maailma kõrgeima heaolu ja ühe parima tervishoiusüsteemiga riigis) teada, milliste haigustega depressiivsed sümptomid seotud võivad olla.

Seda uuriski grupp meditsiiniteadlasi ja psühholooge professor Gunther Meinlschmidt (Baseli ülikool) juhtimisel. Laiaulatuslikus uurimuses analüüsiti 14.348 Šveitsis elava isiku andmeid, vanuse alampiiriks oli 15 eluaastat.

Teadlased jõudsid tulemusele, et depressiooni puhul on suurenenud risk mingit üldist kehalist haigust põdema hakata: 1/3 depressiivsete sümptomitega küsitletutest põdes vähemalt ühte kehalist haigust. Seejuures tuli ilmsiks, et eriti levinud olid artroos ja artriit ehk siis vastavalt degeneratiivne ja põletikuline liigesehaigus.

Depressiooni ja liigesehaiguse vahelist seost tuleb nüüd aga veel põhjalikumalt edasi uurida. Võimalikud seosed on näiteks, et depressiooni alguses kalduvad inimesed liikumisvaegusesse, mis soodustab omakorda liigesehaiguste välja arenemist. Kuid võib ka vastupidine seos olla – liigesehaigust põdevad inimesed on oma igapäevatoimingutes niivõrd piiratud, et see mõjub nende meeleolule negatiivselt ning võib viia depressiooni tekkeni. Või hoopis: liigesehaigused on seotud põletikuliste protsessidega, mida peetakse viimasel ajal samuti teatud liiki depressioonide tekkepõhjusteks, nii et just selline põletik ise võib olla neid ühendavaks elemendiks.

Paremad arusaamad depressiooni ja kehaliste haiguste omavahelistest seostest on aluseks parematele tervishoiu teenustele inimeste jaoks, kes kannatavad nii psüühiliste kui ka füüsiliste vaevuste all. Sellised uurimistulemused on kindlasti ka tervishoiupoliitilisest vaatenurgast väga olulised, ennekõike arvestades nende raviga seotud kõrgeid kulusid.

Allikas: http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpubh.2015.00047/abstract
Moonika King

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: