Uuemad uurimused muusikateraapia positiivsest mõjust vähihaigetest noortele

2014. aasta alguses avaldatud uurimuse kohaselt aitab muusikateraapia noorukitel vähiravi keerulise protsessiga emotsionaalselt paremini toime tulla. Uuringu tulemused näitasid, et muusika kui teraapiavorm võib haigusega kohanemisel olulist psühhosotsiaalset tuge pakkuda.

Grupp Ameerika teadlasi, eesotsas Joan E. Haase, PhD, RN, FAAN, and Sheri L. Robb, PhD, MT-BC, uurisid, kuidas võiks noortele vähihaigetele mõjuda aktiivne osalemine muusikavideote loomisprotsessis. Katses osalesid patsiendid, kellel oli käimas tüvirakkude siirdamine ning uuriti nende vastupidavust ja emotsionaalset toimetulekut selle raske protsessiga.

Teadlased arendasid välja „Teraapilise muusikavideo“ programmi, et aidata noortel oma haiguse ja raviprotsessiga seotud mõtteid ning emotsioone avastada ja väljendada.

Uuringus osales 113 tüviraku siirdamisprotsessis olevat vähipatsienti vanuses 11-24 eluaastat. Osalejad jaotati kahte gruppi: muusikavideo loomisprotsessi grupp ning kontrollgrupp, kus videoid analüüsiti. Uuring kestis kolm nädalat, mille jooksul osaleti kuuel sessioonil. Muusikaterapeudi juhendamisel ja toel said haiged teraapiaprotsessi käigus peegeldada teistele oma kogemusi haigusega elades ning süüvida isiklikult olulistesse teemadesse, nagu näiteks perekond, vaimsus, suhted eakaaslaste ja meditsiinitöötajatega. Teatud uuringu etappides (nt video salvestamine, töötlemine jms) pakuti neile võimalust kaasata loomisprotsessi ka perekonda, sõpru ja ka haiglapersonali, et julgustada nende omavahelist suhtlust. Valmis videoid jagati netikeskkondades, et ka teised saaksid paremini aru haigusprotsessist, haige läbielamistest jms.

Teraapiaprotsessi järgses tagasisides märkisid uuringus osalejad, et nende emotsionaalne toimetulek haigusega on oluliselt paranenud. Leiti, et haigusega toimetulekul mängivad olulist rolli mitmed faktorid: vaimsed uskumused ja praktikad, tugi perekonnalt ja lähedastelt, ühtekuuluvustunne, positiivne kommunikatsioon ning tunne, et ollakse sotsiaalselt sõprade, lähedaste ning ka meditsiinipersonali poolt kaasatud. Intervjuud lapsevanematega näitasid teadlastele, et loodud videod andsid vanematele parema ettekujutuse oma lapsest ning sellest, mida noor haigusega elades üle elab.

Kokkuvõtvalt näitasid uuringutulemused selgelt, et muusikaga tegelemine, eriti kogenud terapeudi juhendamisel, aitab noortel oma haigusest paremini üle olla, sellega suhtestuda, samuti suurendab muusikateraapia nende sotsiaalsust, aitab mõtteid haiguselt ära viia, sisendab optimismi, eneseusku, julgust ja positiivseid emotsioone. Kõik see omakorda aitab tervenemisprotsessile kaasa.

Tervet artiklit loe:
http://medicalxpress.com/news/2014-01-music-therapy-positive-effects-young.html

Vahendas Helen Kiis

Sellel postitusel ei ole vastuseid

Email again: